Warunki umowy serwisowej

 • Złożenie podpisu na zleceniu oznacza akceptacje poniższych warunków.
 • Serwis Elektro Optyka wykonuje naprawy pogwarancyjne-odpłatne.
 • Kosztorys naprawy zostanie wykonany na nastepny dzień do godziny 16.00. Czas ten może się wydłużyć do 3 dni w przypadku sprowadzenia podzespołów koniecznych do wykonania kosztorysu.
 • Koszty przesyłki sprzętu fotograficznego pokrywa osoba zlecająca naprawę. W przypadku potwierdzonej naprawy gwarancyjnej serwis odeśle sprzęt na swój koszt.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu podczas transportu do serwisu.
 • Serwis udziela na naprawę 6 miesięcy gwarancji na czynnosci będące przedmiotem naprawy oraz wymienione podzespoły. Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji do 12 miesięcy za dopłatą 50% wartości naprawy.
 • W przypadku rezygnacji z naprawy sprzęt zostanie przygotowany do odbioru w ciągu 5 dni roboczych.
 • Serwis wykonuje naprawę maksymalnie w 14 dni roboczych - czas ten może zostać wydłużony o 30 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia podzespołów niezbędnych do ukończenia naprawy.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do wartości naprawianego sprzętu i nie obejmuje innych strat lub utraconych korzyści.
 • Serwis ma prawo zutylizować sprzęt w przypadku nieodebrania go w terminie 3 miesięcy od daty powiadomienia o odbiorze jako koszty magazynowania sprzętu.
 • Odbiór sprzętu po naprawie następuje po zwrocie dokumentu zlecenia naprawy bądź po okazaniu dowodu potwierdzającego tożsamość zleceniodawcy.

Naprawiamy sprzęt znanych Producentów oraz inne marki

znani Producenci